هیچکدام از قوا به تنهایی نمی‌تواند موفق باشد // دویماج

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه معتقدیم هیچکدام از قوا به تنهایی نمی‌تواند موفق بوده و وظایف خود را به خوبی انجام دهد، گفت: اصل مسئولیت مشترک و اصل ضرورت همکاری در بین قوا جایگاه ویژه‌ای دارد.

ویروسی دردناک که درمان قطعی ندارد/ چگونگی تخصیص اعتبار به ایثارگران دانشگاه آزاد/ هسته مرکزی موشک فالکون هوی سقوط کرد/ نکاتی برای پاسخ‌گویی صد درصدی به سوالات ادبیات کنکور // دویماج

ویروسی دردناک که درمان قطعی ندارد/ چگونگی تخصیص اعتبار به ایثارگران دانشگاه آزاد/ هسته مرکزی موشک فالکون هوی سقوط کرد/ نکاتی برای پاسخ‌گویی صد درصدی به سوالات ادبیات کنکور

فرخی سیستانی در پایداری زبان پارسی بسیار موثر بوده است // دویماج

رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران گفت: اشعار فرخی سیستانی به عنوان شاعری بزرگ و حکیم گرانمایه ایرانی در پایداری و پاسبانی زبان پارسی بسیار موثر بوده است.