اجتماعی

چاهی که در بخت نداشته یک مقنی حفر شد

درست در شرایطی که آقا توکل در فراهم کردن اسباب اساسی زندگی خود با هزاران مشکل همراه بود، بی‌تجربگی در حفر یک چاه او را گرفتار اتفاقات تلخی کرد که حبس 16 ماهه در زندان یکی از آن‌هاست.

Read More »

کارگزاران و مسئولین باید تحت نظارت باشند/تعدد نهادهای نظارتی در قوه قضاییه/صدور هشت فقره کیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی/ادامه بازداشت راننده اتوبوس حادثه جاجرود

دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع نظارت بر قضات، روز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه سال جاری با حضور دادستان انتظامی قضات، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و قضات دادسراهای کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه و نیابت، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

Read More »