گوناگون

سپاه برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نقش بسیار مهمی ایفاکرده و می‌کند

رییس جمهور گفت: سپاه یک نیروی بزرگ مردمی و نظامی در کشور ما است و در جنگ هشت ساله نقش بسیار مهمی را ایفا کرده وامروز هم برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نه تنها در ایران بلکه در سوریه و عراق، نقش بسیار موثر و مهمی را ایفا کرده و می کند.

Read More »

حمایت قاطع ژاپن از برجام در تحکیم صلح و ثبات منطقه موثر است/ از توسعه روابط همه جانبه تهران و توکیو استقبال می کنیم

خبرگزاري آريا - رييس جمهور گفت: از توسعه روابط و همکاري‌هاي همه جانبه تهران و توکيو استقبال مي کنيم و ژاپن مي‌تواند در بخش‌هاي گوناگون از جمله نفت، گاز، پتروشيمي و توسعه بنادر در ايران حضور يافته و فعاليت کنند.

Read More »